ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่แพร่ระบาดนั้น สนพ.สสน.สป. จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความปารถนาดีจาก สนพ.สสน.สป.

ภาพข่าวและกิจกรรม

315-วนงดสบบหรโลก-(1).png   กรมบญชกลาง-ver-2.jpeg


Banner-Covid-2021-(1).jpg


 Covid03.jpg  EMSdrug-(2).jpg  

 banner-universel-(4).jpg  Banner-ORG.jpg  Banner-mark2-(1).jpg
                                     
 Banner-IOS-(1).jpg  Banner-Android.jpg  banner-plane-Covid2-(2).jpg

 BannerCovid1-(1).jpg  BannerCovid3.jpg  BannerCovid2-(1).jpg

 covid-office-(1).jpg   covidForEveryone.jpg  09-Social-Network-(2).jpg

   E-service.jpg

    Banner-DR.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์