องค์ความรู้ ประจำปี 2565 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม

องค์ความรู้ ประจำปี 2565

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด !!