ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่แพร่ระบาดนั้น สนพ.สสน.สป. จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความปารถนาดีจาก สนพ.สสน.สป.

ภาพข่าวและกิจกรรม

   ปรบมาตรการ-(4).png      ระบบสขภาพ-สป.png


Banner-Covid-2021-(1).jpg


 Covid03.jpg   EMSdrug-(2).jpg  
           
                                                        Small-Banner-(2).png                   
           banner-plane-Covid2-(2).jpg 09-Social-Network-(2).jpg ระบบขอมลสขภาพกำลงพล-สป-(3).png
             E-service.jpg

                         Banner-Doctor-Schedules-(3).png Banner-Doctor-Schedules-2-(4).png  
ข่าวประชาสัมพันธ์