22 ก.ค.64 ผอ.สนพ.สสน.สป. พร้อมด้วยข้าราชการฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564

 

เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๔

พล.ต.พจน์  เอมพันธุ์  ผอ.สนพ.สสน.สป. พร้อมด้วยข้าราชการ สนพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
ณ ห้องศรีสมาน ๔ ชั้น ๓ อาคารบริการ สป.(ศรีสมาน)

22-07-64-blood.jpg