12 ก.ย.65 พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ ผอ.สนพ.สสน.สป. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

12-ก-ย-65-พธประดบยศ.png