24 ก.ย.65 พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ ผอ.สนพ.สสน.สป. เป็นผู้แทน ปล.กห. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันมหิดล”

24-ก-ย-65-ถวายพวงมาลา-วนมหดล-สธ.png