28 ก.ย.65 พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ ผอ.สนพ.สสน.สป. ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

28-ก-ย-65-วนธงชาตไทย.png