ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Office for Medical Service of The Permanent Secretary for Defence  (OMSPSD)


ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร./โทรสาร 0 2622 2286
 
 


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( พื้นที่ศรีสมาน ) อาคารบริการ สป. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร./โทรสาร 0 2560 5098
 

       

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สนพ.สสน.สป. E-mail : [email protected]